Tilbage
 


Holdturnering 2013/2014

9 hovedkreds-mesterklassen  - se tabel herIndividuelle præstationer:


 Modstanderklub Lemvig Skiv2 Hern3 Hern2 Vibo2 Ringk Vorgod TT
 1. Ove Kroll 1 1 1 1 1 1 1 7
 2. Senad Huskic - 1 1 - 1 1 1 5
 3. Jens R Madsen ½ 1 1 1 ½ 0 ½
 4. Tummas Jacobsen ½ 0 1 ½ 1 0 1 4
 5. Per Petersen 1 ½ 1 0 1 1 1
 6. Rune G Madsen - 0 - - - - 0
 7. Jens C Grud Sørensen 1* ½ 1 1 1 1 1
 8. Kai Jessen 1 - 1 ½ ½ 1 1 5
 9. Peter Klemensen 0 1 1 1 - 1 1 5
 10. Uffe Kallenbach - - - - - - -
 11. Oluf Jessen - - - - - - -
 12. Egon Madsen 1 - - ½ 1 -
 13. Hans J Ravnborg - - - - - - -
 14. Michael Christensen - - - - - - -
 15. Jesper Nielsen - - - - - - -
-
 Samlet score 6 5 8 7 6 45

A-rækken THY 2 - se tabel her

Individuelle præstationer


 Modstanderklub Thy3 Hol2 Aulum Morsø Vibo3 Skiv3 Kjel2 TT
 1. Egon Madsen - 1 ½ - - - 0
 2. Rune G madsen ------11
 3. Peter Madsen - - - ½ - - * ½
 4. Rasmus Christensen - - ½ ½ - - - 1
 5. Hans J Ravnborg 0 ½ - - ½ ½ ½ 2
 6. Uffe Kallenbach 1 ½ 1 1 1 - -
 7. Jan Sandahl - - - - - - - -
 8. Mich Christensen ½ 1 1 ½ 1 0 0 4
9. Torben Laursen - 1 ½ - ½ 1 - 3
10.  Kent Knudsen - - - - - - - -
11. Jørgen Thomsen - - - - - - - -
12  Mogens Møller ½ 0 - ½ - 0 - 1
13. Flemming Holler 0 1 1 ½ 0 ½ - 3
14. Oluf Jessen-1111½1
15. Søren Fredsø - - - - - - - -
16. J C Vangsgaard 0 - - - - - - 0
17. Finn Jepsen - - - - - - - -
18. H J Christensen - - - - - - - -
19. Poul H Ladefoged
- - 1 - 0 ½ - -
20. Henning Jensen - - - - - - - -
21. Knud Krabbe1------1
22. Ole Hede Madsen---½--0½
23. Sv Å Ubbesen----1½-
 Samlet score 3 6 5 5 32A-rækken THY 3 - se tabel  her

Individuelle præstationer


  Modstanderklub Thy2 Skiv3 Morsø Vib3 Hol2 Kjel2 Aulum TT
 1. Sv Å Ubbesen 1 ½ ½ ½ 0 0 ½ 3
 2. Freddy Holler 1 1 ½ 0 ½ - ½
 4.Torben Laursen ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½
 5. Poul H Ladefoged 0 - 1 - 0 0 0 1
 7. Henning Jensen 1 0 1 0 ½ ½ 0 3
 8. Hans J Christensen ½ ½ ½ ½ ½ - 0
 9. Søren Fredsøe - 0 - - - - 0
12. Jens Christian Vangsgaard - - - 0 0 0 1 1
14. Finn Jepsen - - ½ ½ - - - 1
16. Mogens Møller - ½ ½ - 0 - ½
17. Kent Knudsen 1 - - - - - - 1
18. Knud Krabbe-½-1-0-
19. Ole Hede Madsen0----0-0
 Samlet score 5 4 5 2 1 3 22½


seneste styrkeliste fra Dansk Skak Union


Tilbage